Stenskott - Fakta och information om Stenskott

Stenskott

Stenskott är definitionen på den skada som uppkommer på bilen, främst på vindrutan, då något litet föremål, oftast mindre stenar eller grus, träffat bilen som gett upphov till en permanent skada på bilglaset.

Normal uppkommer stenskott på vägar som har små lösa stenar eller grus, omkring 15-30 mm, som fastnar i däcken på en mötande bli och lossnar strax innan ett möte.

Faran med stenskott i vindrutan

En litet stenskott i bilrutan i förarens synfält innebär att ljuset kan brytas och blända föraren vid mörker och denna bländning kan ge upphov till efterföljande olyckor.

Ett större stenskott eller om stenskottet uppkommit i rutans kant påverkar hela bilens hållfasthet på så mycket att glasrutan måste bytas ut mot en ny.Hindra att stenskott uppkommer

Idag pågår inget aktiva arbeta med att hindra och lindra stenskotten förutom att fler vägar beläggs med asfalt. De enda en bilförare kan göra för att minska risken för stenskott på vindrutan är att minska hastigheten vilket minskar risken för att stenen ska lyckas åstadkomma ett stenskott i bilglaset.

Att laga ett stenskott

Bästa sättet att åtgärda ett stenskott är att be ett bilglasföretag bedöma stenskottets påverkan och ge förslag på åtgärder Många stenskott går fixa lätt, snabbt och väldigt billigast om inte de är för stora, sitter för nära vindrutans kant eller påverkar förarens sikt.

Om ett stenskott inte går att laga

De stenskott som inte går att åtgärda innebär att man måste byta hela bilglaset. Bilglas är som vilken reservdel som helst och behöver beställas någon dag innan det kan monteras. Man får räkna med att lämna in bilen på morgonen och hämta den på eftermiddagen om en framruta ska bytas.

Kostnaden för att laga ett stenskott

I fall du har en halv- eller helförsäkrad bil så ingår glasförsäkring. Om det endast är ett litet stenskott och du åtgärdar det omgående behöver inte rutan bytas ut och då behöver du oftast inte betala någon självrisk.

Om hela rutan behöver bytas ut måste du betala självrisken för i bilförsäkringen.